KDU.breadcrumbs.homeDomů Všechno co jste chtěli vědět o zastupitelstvu 19. 12. 2018, ale báli jste se zeptat
Zpět

Všechno co jste chtěli vědět o zastupitelstvu 19. 12. 2018, ale báli jste se zeptat

Přidáno 27. 12. 2018
Ilustrační foto
Přinášíme krátkou, ale výstižnou zprávu o hlavních bodech posledního zastupitelstva v roce 2018.
  1. Centrum Palmovka, mnozí víte, že Metrostav vypověděl smlouvu o dostavbě. Rada považuje tuto výpověď za neplatnou, zdá se, že hrozí další kolo právních sporů… Nová rada vyměnila i představenstvo akciovky Centrum Palmovka, novým předsedou je Petr Pelc (TOP 09).

  2. Byly schváleny odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva. Pro vysvětlení: zastupitelé pracují jako uvolnění nebo neuvolnění. Uvolnění zastupitelé – pracují na celý úvazek (často to je starosta, místostarosta, radní a uvolnění zastupitelé a neuvolnění tj. ostatní a především opozice, kteří vykonávají svou práci při zaměstnání. „Neuvolněnému členovi Zastupitelstva MČ Praha 8 se poskytne odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce…“ – schváleno. Funkcí se rozumí členství ve výborech a v komisích. Výše odměny je dána zákonem a závisí na velikosti městské části. Např. u města s počtem obyvatel 100 001 – 200 000 má uvolněný starosta plat 85 773 Kč, uvolněný místostarosta 75 480 Kč, uvolněný radní 66 903 Kč, uvolněný zastupitel 58 325 Kč, neuvolněný zastupitel 2 573 Kč pokud je členem výboru nebo komise je to 4 289 Kč. Novinkou je, že neuvolněným bude poskytnuta odměna i za další práci v komisích, dříve to byla pouze za jednu komisi, i když zastupitel působil několika komisích

  3. Koalice schválila, aby předseda Komise pro dopravu byl uvolněný zastupitel – pan Martin Jedlička (TOP 09). V tomto bodu se rozproudila debata o dopravě: připomněli jsme zrušení vodorovného značení obousměrek a přednosti v jízdě v Karlíně přitom ovšem zůstalo vodorovné značení obousměrek a pro cyklisty to je nebezpečné. Dále jsme navrhovali rekonstrukci cyklostezky a cesty pro pěší U Českých loděnic. V tomto bodu byly schváleny také dvě uvolněné pozice pro zastupitelky ANO, předsedkyni Kontrolního výboru paní Kroutil a předsedkyni Komise pro sociální věci paní Solomonová.

  4. Rada stáhla materiál rozdělení a prodej malé části pozemku, kde má zahradu mateřská školka v ulici Lindnerova!!!

  5. V interpelacích vystoupil zástupce iniciativy Holešovičky pro lidi, který pochválil všechny zastupitelské kluby za to, že jsou pro zahloubení Holešoviček a diplomaticky jim připomněl, aby na to po volbách nezapomněli :). Dále vystoupili zástupci spolku Krásné Kobylisy a připomněli problém stavby výškových budov (CPI) v Ďáblicích.

  6. Stále není zveřejněno Programové prohlášení nové koalice, ale i tak jsme ho dlouho řešili a pomáhali (s uvozovkami i bez uvozovek) koalici programové prohlášení připravit. Obnovená Libeňská pouť by se měla uskutečnit i v roce 2019.

  7. Paní místostarostka Ludková (ODS) v 15minutovém emotivním proslovu obhajovala výměnu na pozici ředitele příspěvkové organizace Sociální a ošetřovatelské služby, novou ředitelkou je bývalá místostarostka Prahy 3 za ODS paní Mgr. Vítkovská, vyběrové řízení na tuto pozici nebylo a nebude vypsáno.

  8. V bodě různé jsem požádali o informace o Správě tepelného hospodářství MČ Praha 8, která byla vytvořena v roce 2015, městská část do společnosti nalila 7 milionů Kč na začátku a následně ještě přidávala další peníze. Zajímá nás jaké jsou další plány s touto firmou.

  9. Navrhli jsme uspořádání hokejového zápasu Koalice : Opozice, když už máme tři kluziště!

 

Připravil: Mgr. Tomáš Pavlů, Osmička sobě – Zelení, KDU-ČSL