KDU.breadcrumbs.homeDomů Osm priorit pro Osmičku
Zpět

Osm priorit pro Osmičku

Přidáno 5. 9. 2022
Ilustrační foto
Program koalice ČSSD, KDU-ČSL a Zelených s podporou Osmičky sobě
 

1 Zajistíme místa ve školkách či dětských skupinách pro děti i od dvou let a cílené pří­spěvky na kroužky a příměstské tábory. Obnovíme projekt bezpečných cest do škol. Vyhodnotíme spokojenost rodičů, učitelů a žáků se školami. Zlepšíme kvalitu vzdělá­vání.

 

2 Vybudujeme pojízdný úřad radnice. Zavedeme senior taxi. Zřídíme dluhovou a byto­vou poradnu. Chceme tzv. 15–ti minutové město – podpoříme dostupnost potřebných lékařů a dalších služeb v dosahu 15 minut chůze od domova. Udržíme ceny obědů zajiš­ťovaných domovy pro seniory zřizované MČ v dostupné výši.

 

3 Opětovně zapojíme občany do řízení městské části skrze komise MČ. Obnovíme par­ticipativní rozpočet. Zavedeme aplikaci CityVizor, zajistíme transparentní nakládání s majetkem a zavedeme transparentní pravidla pro vypisování veřejných zakázek.

 

4 Vytvoříme zelené plíce Prahy 8 skrze rozšíření a propojení přírodních prostranství. Za tím účelem taktéž vysázíme nové stromy, rozšíříme zahrádkářské kolonie a komunit­ní zahrady. Zavedeme granty na podporu životního prostředí a využití obnovitelných zdrojů. Zřídíme re-use centrum.

 

5 Vylepšíme infrastrukturu pro pěší, cyklisty a veřejnou dopravu. Podpoříme rozvoj tramvajových linek a podpoříme využívání sdílených aut. Zasadíme se o zkvalitnění provozu v Zenklově ulici.

 

6 Zabráníme developerské výstavbě na místech stávající veřejné infrastruktury a zele­ně. U schválených výstaveb budeme vyžadovat, aby se developeři podíleli na tvorbě potřebné infrastruktury, mj. v podobě školek a škol, a poskytli byty pro rozšíření byto­vého fondu MČ.

 

7 Budeme informovat o nových stavebních projektech. Zabráníme hrozícímu přesunu nemocnice Bulovka a rozprodeji zdejších pozemků. Z Bulovky chceme moderní a přívě­tivou nemocnici.

 

8 Budeme důsledně chránit obyvatele před vandalismem, krádežemi a obtěžováním na veřejných prostranstvích. Bezpečnost chceme řešit mj. sociální prací a investicemi do veřejných prostranství.