KDU.breadcrumbs.homeDomů Ohlédnutí za rokem 2019
Zpět

Ohlédnutí za rokem 2019

Přidáno 2. 1. 2020
Ilustrační foto
V uplynulém roce jsme byli v opozici, ale i tak se našim členům povedla celá řada věcí, které pomohly zlepšit život v Praze 8. V následujícím textu připomíná zastupitel Tomáš Pavlů nejdůležitější záležitosti.
Vážení přátelé, sousedé a známí,

Tříkrálová sbírka V lednu 2019 vyšli koledníci od sv. Vojtěcha poprvé do ulic (Florenc, Karlín, Palmovka) a pomohli s Tříkrálovou sbírkou. Lví podíl na organizaci koledy a koledníků měli Ondra a Kristýna Z.

Zápas proti komentátorům ČT V sezóně 2018/19 byly v Praze 8 tři mobilní kluziště, na zastupitelstvu jsem navrhl uspořádání hokejového zápasu mezi koalicí a opozicí. Bohužel se ukázalo, že hokejové dovednosti členů zastupitelstva jsou žalostné, a tak se nakonec konalo charitativní hokejové utkání mezi místním týmem a týmem komentátorů České televize. V utkání nastoupili tři zastupitelé, dal jsem gól a na jeden přihrál, zápas vyhráli komentátoři ČT, výtěžek byl věnován Klokánkovi.

Centrum Palmovka Na březnovém zastupitelstvu jsem navrhl vytvoření materiálu, který by představil varianty řešení stavby Nová Palmovka. Návrh byl přijat, v květnu byl tento materiál předložen zastupitelům a budeme s ním dále pracovat. V roce 2020 bude Nová Palmovka jedním z důležitých témat. V prosinci 2019 jsme schválili výbor, v kterém má každý zastupitelský klub zastoupení, na MHMP vznikla pracovní skupina, která se bude tímto tématem zabývat.

Slunečnice V květnu jsme společně s dětmi osázeli záhonek na ulici Vosmíkových, k našemu překvapení se krásné ujaly slunečnice, které i přes krádeže vandalů oživily tento prostor. Záhonek jsme vytrvale zalévali a přidali se i další známí a neznámí sousedé. Děkujeme.

Lowitův mlýn Následujících měsících jsem spoluzaložil spolek Probouzíme a požádali jsme MČ Praha 8 o pronájem Lowitova mlýna. Získat do pronájmu Lowitův mlýn bylo administrativně mimořádně náročné, ale jak se říká, kdo vytrvá až do konce, bude spasen, tak mohu říct, kdo vytrvá až do konce, otevře Lowitův mlýn. Náš spolek společně s několika dalšími přáteli otevřel mlýn po mnoha letech na měsíc veřejnosti. Konala se zde výstava soch Zdeňka Macháčka, autorská čtení a např. koncerty Václav Koubek, Původní Bureš. Divadlo Letí využilo takřka všechny prostory mlýna k divadelnímu představení. Velké poděkování patří všem aktérům této velké jízdy Zuzaně O.,Jakubovi, Martinovi, Tomášovi M., Břéťovi, Ireně, Dagmar, Kristýně, Ondrovi, Radce, Václavovi, Zuzaně T., Vítkovi, Michalovi, Iloně a mnoha dalším. Stejně tak všem, kteří provoz podpořili finančně. Reportáž o otevřeném mlýně přinesla i Česká televize. https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116288835-z-metropole/219411058230039/obsah/722962-lowituv-mlyn

Poliklinika Mazurská Na podzim jsem ve Finančním výboru otevřel problematiku Polikliniky Mazurská, která je majetkem městské části, do oprav budovy se stále investuje, ale zisk je minimální. Materiál, který vznikl na můj podnět, dokládá, že MČ pronajímá tyto prostory za poloviční ceny, než jsou ceny ve srovnatelných poliklinikách. Této problematice se budu nadále věnovat a o ní informovat.

Dům Na Dlážděnce pro MHMP V září jsem v Komisi pro školství prosadil usnesení, které požadovalo, aby budova  Na Dlážděnce byla opravena a využita na pronájem bytů pro pedagogické i nepedagogické pracovníky naší městské části. Na zastupitelstvu již tento návrh neprošel. Budova však bude využita MHMP pro chráněné bydlení. 

Jak zničit bruslení v Karlíně V listopadu jsem se hodně věnoval kluzištím v Praze 8, kluziště v Karlinských Kasárnách bylo zrušeno s odůvodněním - nedostatek finančních prostředků. Po ověření nákladů a dalších informací ohledně provozu kluzišť se domnívám, že zrušení kluziště v Karlíně je důsledkem nekompetentní práce v kombinaci s neschopností pana radního pro kulturu a sport. Pana radního nakonec vlastní koalice vyměnila, za to jí upřímně děkujeme, neztráceli jsme čas s jeho odvoláním na zastupitelstvu.

Adventní koncert v Libni V prosinci jsem se podílel na uspořádání úspěšného adventního koncertu v kostele sv. Vojtěcha, kde vystoupila Schola specialis Familiae výtěžek z koncertu byl věnován na opravu varhan a provoz kostela.   

Karavan a čluny ve sklepě radnice, o kterých nikdo nevěděl Na prosincovém zastupitelstvu jsem, mimo jiné, žádal o doložení původu a nájemní smlouvy na uskladněný obytný přívěs, 3-4 čluny/jachty a 2 vozy pod plachtou v prostorách radnice. Na zastupitelstvu o těchto maličkostech uskladněných na radnici nikdo nic nevěděl, a když chtěli členové Kontrolního výboru tento prostor navštívit, klíče nebyly k nalezení. Zprávu o těchto pokladech MČ Praha 8 přinesl Deník N a Blesk. https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/629533/sokujici-odhaleni-zamestnanec-prahy-8-tajne-skladoval-na-urade-jachty-i-karavan-dostane-vyhazov.html
 
Vážení přátelé, sousedé a známí,
děkujeme Vám za všechnu pomoc, podporu a podněty v roce 2019. Budeme velmi rádi, pokud budeme moci být i nadále nápomocni, aby Praha 8 v roce 2020 byla lepším místem k životu. Stejně tak budeme rádi, pokud by se někdo chtěl zapojit do aktivit Osmička sobě či KDU-ČSL nebo jen tak.
Přejeme Vám, abyste v novém roce 2020 objevili všechny poklady ukryté ve vaší blízkosti a našli k nim klíče!

Tomáš Pavlů
Občan a zastupitel, Osmička sobě, KDU-ČSL
Zastupitelský klub Osmička sobě – KDU-ČSL a Zelení