KDU.breadcrumbs.homeDomů Kreativní, ekonomické a pro lidi
Zpět

Kreativní, ekonomické a pro lidi

Přidáno 17. 6. 2019
Ilustrační foto
V červnové Osmičce jsme položili otázku: Jaké využití navrhujete pro Löwitův mlýn, Centrum Palmovka, zadní trakt Libeňského zámku, OC Draháň a bývalý dům sociálních služeb Na Dlážděnce? Nebo prosazujete jejich prodej?
Jsme přesvědčení, že město se nemá zbavovat svého majetku, aby získalo finance na běžné výdaje. Všechny stavby, snad kromě domu Na Dlážděnce, jsou významné i jako přirozená centra dané oblasti. Prodejem těchto objektů se městská část vzdává možnosti aktivně ovlivnit jejich využití a to je velká chyba.

Nepovedená privatizace Paláce Svět a jeho prodej jsou odstrašujícím příkladem nejen pro Prahu 8. Jsme autory usnesení, které ukládá: radnímu pro majetek vypracovat analýzu variant řešení projektu „Nová Palmovka“. MČ by měla společně s místními spolky začít hledat uplatnění pro Löwitův mlýn (např. galerii dřevěných, kamenných či železných soch) a jedině po 2,3 letech neúspěšného hledání vhodného využití uvažovat o prodeji. Již minulá koalice začala připravovat plány na rekonstrukci a uvažovat o navýšení OC Draháň o několik pater. Rozumné navýšení stavby a výstavbu bytů podpoříme. Dům Na Dlážděnce by měl být opraven a byty nabídnuty k pronájmu učitelkám a učitelům škol, které zřizuje MČ, bohužel současné vedení chce dům prodat. Zastupitelé nebyli seznámeni se stavem zadního traktu Libeňského zámku, v případě, že je možné ho využít pro kanceláře, bude dobré zde nastěhovat osazenstvo z Grabovy vily a pro Grabovu vilu najít solventního nájemce – nejlépe ambasádu.

Nakládání s budovami a majetkem MČ musí být vedeno odborně, transparentně a s péčí řádného hospodáře bez podezření na střet zájmů a korupci, pouze tehdy nebude muset MČ nucena prodávat svůj majetek, aby zalepila díry v rozpočtu a použila výnos z prodeje nemovitého majetku na běžné výdaje.
 
Tomáš Pavlů
Zastupitel za Osmička sobě – KDU-ČSL a Zelení
 
P.S. Pro ochlazení přidáváme foto: Löwitův mlýn v zimě.