KDU.breadcrumbs.homeDomů Finanční příspěvek na kroužky
Zpět

Finanční příspěvek na kroužky

Přidáno 19. 4. 2019
„Jak by měla městská část podporovat aktivity pro rodiny s dětmi a mezigenerační vztahy ve společnosti?“ Taková je otázka v dubnové Osmičce a naši odpověď najdete níže.
 

Otázka je v podstatě totožná jako v Osmičce v říjnu 2018, nebudeme však dávat na stejnou otázku stejnou odpověď. Městská část může aktivity a spolky, které pomáhají rodinám s dětmi podporovat finančně, může nabídnout své prostory a reklamu pro takové aktivity v časopise Osmička. V Libni a Karlíně chybí knihovna a lidová škola umění, v Bohnicích schází farmářské trhy, které jsou také příležitostí pro setkávání.
V Praze 7 může rodič/rodiče s nízkými příjmy nebo rodina s 3 a více dětmi dostat příspěvek na kroužky.
Hanka, která bydlí s manželem a třemi dětmi v Čimicích nám poslala inspirativní návod. Konkrétně v naší čtvrti Čimice bychom uvítali více společenských akcí, kde se mohou setkávat všechny generace.
V úvahu připadají různé sousedské slavnosti, závody různých věkových kategorií, majáles a stavění májky a další podobné události, které se zde, v nyní už vzdálené minulosti (před připojením obce k Praze) konaly vcelku běžně. 
O obnovení společenského života v naší "obci" se alespoň z části snaží pořadatelé Čimických trhů, které letos zahajují sezónu zabijačkovými hody. Mnozí obyvatelé by jistě uvítali více takových aktivit.
Samozřejmostí by měla být péče o čistý a bezpečný veřejný prostor. V takovém prostoru budou aktivity pro rodiny s dětmi a setkání různých generací vznikat spontánně. 
Tomáš Pavlů
Osmička sobě - KDU-ČSL a Zelení