KDU.breadcrumbs.homeDomů Co může MČ udělat pro zlepšení úrovně školství na Praze 8?
Zpět

Co může MČ udělat pro zlepšení úrovně školství na Praze 8?

Přidáno 9. 10. 2019
Ilustrační foto
V říjnové Osmičce navrhuje zastupitel Tomáš Pavlů konkrétní kroky pro zlepšení školství v Praze 8.
Podpořit výuku jazyků a znevýhodněné
  1. MČ může obnovit jazykové pobyty našich žáků. Je škoda, že nové politické vedení tyto pobyty úplně zrušilo. Jazykové pobyty žáků základních škol v Anglii pro všechny motivované a slušné žáky, klidně i při nutnosti finanční spoluúčasti rodičů zlepší jazykové vybavení žáků i úroveň školství.
  2. MČ může pomoci sociálně slabším. V některých školách obec přispívá na obědy a družinu rodinám s nízkými příjmy. Např. náklady na školní družinu na jednoho žáka na rok jsou 3 300Kč včetně fondu na další akce. Pokud rodina s malými příjmy má dvě děti a musí jednorázově zaplatit 6 600 Kč za družinu a přitom zde jsou další výdaje spojené se začátkem školního roku, nemůžeme se divit, že tyto děti do školní družiny nechodí – přitom jsou to právě tyto děti, které potřebují trávit čas smysluplnými aktivitami a ne potloukáním se po ulicích apod. Investice do těchto dětí se za několik let vrátí celé společnosti.
  3. Vedle u sousedů v Praze 7 mají tzv. kroužkovné – příspěvek pro děti z rodin s nižšími příjmy na školní kroužky.
  4. MČ může nabídnout učitelům bydlení v obecních bytech. Je velká škoda, že vedení městské části chce prodat budovu v ulici Na Dlážděnce, která je v atraktivní lokalitě a mohou zde být byty střední i větší velikosti.
A myšlenka Zdeňka A. Emingera na závěr: „Zkusili jste se někdy zeptat sami sebe, co by si zasloužil pedagog, který naučil vaše děti číst a psát, počítat, který ztisícinásobil jeho schopnosti a dovednosti a spolu s vámi, rodiči, z něj vychoval samostatného, přímého, statečného, šťastného a chytrého člověka?“
Tomáš Pavlů, Osmička sobě – KDU-ČSL a Zelení